Z7-7501 PLANIRANJE DOLGOTRAJNE OSKRBE NA DOMU IN V INSTITUCIONALNEM OKOLJU NA TEMELJU MODELA MNOGOTERIH POJEMANJ

Z7-7501 PLANIRANJE DOLGOTRAJNE OSKRBE NA DOMU IN V INSTITUCIONALNEM OKOLJU NA TEMELJU MODELA MNOGOTERIH POJEMANJ

Povzetek

Temeljni cilj te raziskave je razvoj modela in ustreznih podatkovnih baz ter evidenc za načrtovanje storitev in zagotavljanja optimalnih bivanjskih pogojev starostnikov, bolj ali manj potrebnih dolgotrajne oskrbe zaradi padajočih funkcionalnih zmožnosti, vključno z oskrbo na domu. Za dosego tega cilja pa bomo kot osrednjo nalogo razvili model mnogoterih pojemanj vezan na optimalno obliko bivališča za starostnike s padajočimi funkcionalnimi zmožnostmi, z implementacijo v slovenske regije. V raziskavi bomo uporabili pristop z mnogoterimi pojemanji, prvič tudi na področju stanovanjske oskrbe starostnikov in spremljajočih storitev oskrbe, kot novo orodje za boljše napovedovanje logističnih, oskrbnih in stanovanjskih potreb oseb z upadajočimi funkcionalnimi sposobnosti in zato spreminjajočimi se potrebami glede storitev oskrbe in zadovoljevanja stanovanjskih potreb. Zaradi problemov financiranja nadstandarda oskrbe bomo razvili fleksibilne sheme obratnih hipotek, ki jih danes niti v literaturi niti v praksi ne poznamo, pa lahko bogato širijo množico možnih izbir starostnikov. Prednost takih modelov bo v tem, da bodo vezani na osebo in ne na gradbeni objekt, kot je značilno za današnje produkte črpanja likvidnih sredstev iz nepremičnega premoženja v praksi, kar daje uporabnikom takih produktom novo privlačnost tudi v evropskem prostoru, ki s temi bančno-zavarovalnimi produkti ni dobro seznanjen. Trodimenzionalne tablice (vezane na optimalno bivanje) bodo predlagane kot ena od novih statističnih podlag, ki bi jih morala vzdrževati državna statistika, zato bomo podali tudi predlog novih evidenc.